Syntetis – ett miljövänligare val

Gröna fakta om syntetisk is!

Om vi jämför en yta av 600m2 (ung 1/3 av en normal hockeyrink) konstfrusen is med SmartRinks syntetiska is kan vi ge en bild över skillnaden i vilket arbete och utsläpp som krävs.

Beräknad koldioxidutsläppen för tillverkning och placering:

 • 80 HP kylaggregat: 45 ton kapacitet
 • Betong
 • Stål
 • PVC-rör
 • Underjords-värmesystem
 • Sand
 • Isolering
 • Ångbarriärer
 • LLDPe Rör för att bära etylenglykol -kylvätska
 • Avfuktare 2 st plus kanalarbete
 • Ismaskin (Zamboni)
 • Vatten
 • Generator

Uppskattat är de totala koldioxidutsläppen som skapas genom tillverkningen av ovanstående inte mindre än 200 ton!

För en SmartRink syntetisk is är jämförelsen:
PF 1500SG 600m2, 15 mm tjocka.
Viktberäkning: 600 (m2) x 15 (mm tjocklek) x 0,96 (specifik vikt) = 8 640 kg
 
CO2-utsläpp under tillverkning per kg HMWPe:
Från Naptha till harts: 1,8 kg
Pressning, hyvling och bearbetning / efterbehandling: 1 kg.
 
Totalt: 2,8 kg
Totala koldioxidutsläpp för en 600m2 is: 24 192 kg
Mindre än 25 ton!
 
Koldioxidutsläppen som genereras av de årliga verksamheterna är mycket höga med riktig is: konstant kraftproduktion samt att ersätta vattnet som avfuktas etc. För en Syntetisk “is”-operation är emissionerna praktiskt taget noll.

Syntetisk is ett miljövänligt alternativ till is