Syntetis – en ekonomiskt hållbar lösning

Baserat på ungefärliga elavgifter kommer återbetalningen av driftskostnaderna för en syntetisk ishall i full storlek att vara cirka 1,5 år – det är bara baserat på driftskostnader jämfört med en konstfrusen isyta som går året runt.
 
Hänsyn behöver även tas kapitalkostnaden – troligen 40.000 000 – 60.000 000 kronor för en inomhus-byggd ishall.

En uppskattning för kostnaden för fryssystemet och det isolerade betonggolvet är runt 20.000 000 till 30.000 000 kr.
 
För den kostnaden kan man göra många syntetiska isbanor.

Efter installationen tillkommer den årliga kostnaderna för driften; el till nedkylning, ismaskiner, vattenåtgång, arbete med att driva maskiner och kyla som uppgår till cirka 2.000 000 kr

Bara kostnaden för kylaggregatets reparationer kan kosta upp mot 300.000 kr per år.
 
Byggnadsskalet i sig är lika – även om byggnaden inte behöver vara isolerad med syntetisk is.
 
Grovt räknat så motsvarar kostnaden för inköp av en syntetisk is samma belopp som det kostar en kommun att hålla en konstfrusen is, av samma storlek, nedkyld under 1,5 år! Vår syntetiska is har dessutom 10 års fabriksgaranti.

Syntetis – en ekonomisk hållbar lösning