Installation av ProFast/SmartRink 8000

Vår syntetiska is är utformad så att nästan vem som helst kan installera den.

Varje panel är tillräckligt liten för att kunna hanteras av en enda person, men vi rekommenderar att ha ett par extra händer till hjälp som kan assistera under installationen. SmartRink levereras med en komplett guide för installation och skötsel.

En person kan färdigställa en installation på 12 m2 på ungefär 30 minuter utan tidigare erfarenhet.

Det enda verktyg som behövs vid installation av Smartrink ProFast/SmartRink 8000 med ”quick-joint” koppling är en gummiklubba.

Förberedelse av plats:

 • Isen måste placeras på en jämn, stabil och plan yta. Ett undergolv är att rekommendera om underlaget inte är i nivå eller stabilt.
 • Rensa ytan från smuts och skräp.
 • Planera din isläggning.

Installationsanvisning:

 1. Varje panel har ett precisionsutskuret ”deivls tale” hörn. Se till att detta hörn alltid placeras åt samma håll (t.ex uppåt til vänster). På det sättet försäkras att alla paneler får en korrekt inpassning.
 2. Börja med första panelen från vänster och placera panel nr 2 till höger om den första panelen. Kontrollera att panel nr 2 är i rätt nivå med panel nr 1.
 3. Håll gummihammaren ovanför skarven och slå ihop de två panelerna. Eftersom de är tillverkade för att passa exakt och väldigt tätt, kan det behövas ett stadigt slag. När de första skarvarna väl är på plats brukar de övriga följa med ganska lätt.
 4. När du väl är färdig med första raden, börja med nästa rad från vänster. Repetera punkt 2 och 3 tills alla paneler är korrekt ishopsatta.
 5. Gå över panelerna för att kontrollera att alla paneler ligger platt och jämnt. Notera: förhöjda skarvar kommer snabbt att försvinna efter en tids åkning.
 6. Skridskorna bör ha bra slipning för att kunna utnyttja isens egenskaper, men även för din säkerhet. Slipa skridskorna om du känner att de ”glider”  omkring och/eller när du inte kan svänga eller stanna korrekt. 

Verktyg du kan behöva:

 • Vi rekommenderar en gummi eller träklubba alternativt att använda en vanlig hammare tillsammans med ett träblock.
 • Beroende på storlek och form kan du behöva en såg för att kapa fastsättarna till lämpliga längder.
 • Ett par arbetshandskar är att rekommendera.